­
English

International Climate policies and induced technological change

Prosjektnr3115
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSnorre Kverndokk
Prosjektperiode2004 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet fokuserer på sammenhengene mellom klimapolitikk og utvikling av nye energiteknologier. Det er en oppfølging av vårt SAMSTEMT-prosjekt "Klimaavtaler og teknologisk utvikling" (nr. 3112). I dette nye prosjektet ser vi spesielt på internasjonale klimaavtaler og teknologidiffusjon. Relevante problemstillinger er hvordan nasjonal politikk, som del av en internasjonal avtale, har betydning for FoU investeringer og utslippsreduksjoner; hvordan diffusjon av teknologier blir påvirket av politikkvirkemidler og ulike former for avtaler; og hvordan en internasjonal avtale om teknologiutvikling kan bli stabil, dvs. at ingen ønsker å bryte ut av den.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, S. og K. E. RosendahlClimate policies and learning by doing: Impacts and timing of technology subsidies2007Resource and Energy Economics vol. 29, no 1, s. 58-82
Golombek, R. and M. HoelSecond Best Climate Agreements and Technology Policy2006Advances in Economic Analysis & Policy Vol. 6, Issue 1
Hoel, MichaelThe triple inefficiency of uncoordinated environmental policies2005The Scandinavian Journal of Economics 107: 157-173