­
English

Grønne konsumenter og produsenter

Prosjektnr3113
ProsjektansvarligKarine Nyborg
Oppdragsgiver
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Prosjektperiode2001 - 2003 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer konsumenter og produsenter som er villige til å påta seg kostnader for å bidra til et godt miljø utover det offentlige reguleringer og lovbestemmelser krever. Vi vil søke å forklare denne typen atferd, studere miljøkonsekvensene av den i markedslikevekt, samt diskutere implikasjonene for myndighetenes miljøpolitikk. Prosjektet er et samarbeid med Kjell Arne Brekke ved SUM (UiO) og Richard B. Howarth ved Darthmouth College, USA.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, KarineWill Green taxes Undermine Moral Motivation?2010Public Finance and Management 10(2), 331-351[PDF]
Brekke, K.A., og K. NyborgAttracting responsible employees: Green production as labor market screening2008Resource and Energy Economics 30, 509-526
Bruvoll, A. and K. NyborgThe Cold Shiver of Not Giving Enough: On the Social Cost of Recycling Campaigns2004Land Economics forthcoming

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, K.Ansvarlige bedrifter, ansvarlige ansatte2008Horisont nr 2, 28-35[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, Kjell Arne and Karine NyborgMoral hazard and moral motivation: Corporate social responsibility as labor market screening2004Nr. 25[PDF]
Nyborg, K., R.B. Howarth, and K.A. BrekkeGreen consumers and public policy: On socially contingent moral motivation2003Nr. 31[PDF]