­
English

Klimapolitikk og markedsintegrasjon

Prosjektnr3111
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2001 - 2003 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar RosendahlKlimavirkninger av norsk gasskraftproduksjon2001[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, F.R., R. Golombek, S.A.C. Kittelsen, and K.E. RosendahlFriere energimarkeder i vest-europa2002Økonomiske analyser (5), 15-21[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar Rosendahl, Ove WolfgangLIBEMOD - LIBEralisation MODel for the European Energy Markets: A Technical Description2001Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A. C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlLiberalising the Energy Markets of Western Europe - A Computable Equilibrium Model Approach2001Nr. 14[PDF] [DOI]