­
English

Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier

Prosjektnr3110
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Snorre Kverndokk
Prosjektperiode2000 - 2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal videreutvikle en eksisterende markedsmodell for de europeiske gass- og kraftmarkedene (LIBEMOD) med sikte på bedre modellering av import av energi fra Øst-Europa og Russland. Videre skal en innenfor modellen studere integrert forurensningskontroll. Endelig skal en gjennomføre teoriutvikling mht. samspillet mellom teknologisk utvikling, energimarkeder og miljøpolitikk.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fæhn, Taran, Antonio G. Gómez-Plana and Snorre KverndokkCan a carbon permit system reduce Spanish unemployment?2009Energy Economics vol.31, pp. 595-604.[DOI]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Rose, A. and S. KverndokkEquity in Environmental Policy with an Application to Global Warming2007
Hoel, M. and Kverndokk, S.Depletion of Fossil Fuels and the Impacts of Global Warming2004
Kverndokk, S.Global CO2 Agreements: A Cost Effective Approach2004
Kverndokk, Snorre and Adam RoseExternalities, Efficiency and Equity2004[PDF]
Rose, A. og S. KverndokkEquity and Distribution in Energy Policy2004
Rose, A. og S. KverndokkEquity in Environmental Policy with an application to global warming1999

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fæhn, T., A. G. Gómez-Plana og S. KverndokkCan a carbon permit system reduce Spanish unemployment?2004Nr. 26[PDF]
Kverndokk, S., K. E. Rosendahl og T. RutherfordClimate policies and induced technological change: Which to choose the carrot or the stick?2001Nr. 26[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fæhn, Taran, Antonio G. Gómez-Plana and Snorre KverndokkCan a carbon permit system reduce Spanish unemployment?2005Discussion Papers no. 410[PDF]
Kverndokk, S.Bokanmeldelse: Frontiers of Environmental Economics, edited by Henk Folmer, H. Landis Gabel, Shelby Gerking, and Adam Rose. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 20012003