­
English

Økonomiske insentivers virkninger på moralsk motivert miljøatferd

Prosjektnr3104
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på å studere om bruk av økonomiske insentiver i miljøpolitikken undergraver moralsk betinget motivasjon for miljøvennelig atferd. I så fall vil ikke økonomiske insentiver nødvendigvis ha de positive effekter for individuell miljøatferd som predikeres av tradisjonelle økonomiske modeller. Hvis økonomiske intensiver f.eks i visse sammenhenger svekker moralsk betinget motivasjon, men i andre sammenhenger styrker den, kan det være hensiktsmessig å konsentrere bruken av økonomiske insentiver i tilfeller av sistnevnte type. Den teoretiske del av analysen vil benytte faglitteratur fra økonomi, sosialpsykoogi og andre samfunnsfag. Den empiriske analysen vil bestå av to deler. For å studere faktorer som påvirker sammenhengen melleom økonomisk og moralsk betinget motivasjon vil en først gjennføre en eksperimentell analyse. På basis av resultatene vil en plukke ut et relevant praktisk eksempel (case-study) det økonomiske intensiver kan tenkes å undergrave moralsk betinget motivasjon. Kildesortering eller energiøkonomisering i husholdningene kan muligens være aktuelle eksempler. Analysen av dette praktiske eksempelet baseres på data for observert faktisk atferd, samt personlige intervjuer. Dersom data ikke foreligger i enegnet form, kan det være aktuelt å utføre praktiske forsøk f.eks. ved å samarbeide med et renovasjonsselskap om begrensede forsøk med ulik insentivsystemer for kildesortering i en kortere periode.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert