­
English

Miljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft

Prosjektnr3103
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode1997 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal analysere, innenfor numeriske modeller, virkninger av eksport av norsk naturgass og gasskraft på energipriser, konsum og produksjon av energivarer, og globalt utslipp av karbon. En vil både bygge en modell for kortsiktig analyse og en modell for langsiktig analyse. Begge modellene vil inkorporere markedene for gass og elektrisitet i Europa. De empiriske modellene vil bli nyttet til å analysere virkninger av eksport av gass og gasskraft under alternative antakelser om miljøpolitikken i europeiske land.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar RosendahlMiljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft2001Nr. 2[PDF]