­
English

Frivillige avtaler og strategisk adferd

Prosjektnr3102
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereEspen Moen
Prosjektperiode1997 - 1999 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil analysere avtaler mellom myndighetene og industrien som miljøpolitisk virkemiddel ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Først sees på fordeler og ulemper med avtaler fremfor direkte reguleringer på bedriftsnivå. Innfallsvinkelen her er at avtaler åpner for mer fleksible ordninger enn reguleringer, f.eks. overfor bedrifter som kan flytte til utlandet, men at de også gir bedriften større forhandlingsmakt. Deretter studeres avtaler på sektornivå. Prosjektet vil analysere hvordan slike avtaler påvirker atferden til enkeltbedrifter, hvorvidt avtalene vil bli overholdt, og i tilfelle om utslippsreduksjonene er kostnadseffektive.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert