­
English

Fremtidige finansieringsordninger for den norske kirke

Prosjektnr2491
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverDet offentlige stat/kirke-utvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2005 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hylland, AanundFinansiering av tros- og livssynssamfunn2006Nr. 1[PDF]