­
English

Effektivitet og produktivitet i skatteetaten: fører reorganisering av skatteetaten til en mer effektiv ressursbruk?

Prosjektnr2414
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverSkattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2008 - 2010 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Analyseopplegg for å kunne måle om reorganisering av skatteetaten fører til en mer effektiv ressursbruk

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund FR, Edvardsen DF, Kittelsen SACProductivity of tax offices in Norway2015Journal of Productivity Analysis 43 (3), 269-279[DOI]

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. og Sverre A.C. KittelsenProduktivitet i skatteetaten 2006-2009 med regioner som enhet2010Nr. 5[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, F.R. og S.A.C. KittelsenAnalyseopplegg for å kunne måle om reorganisering av skatteetaten fører til en mer effektiv ressursbruk2008Nr. 3[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R., Dag Fjeld Edvardsen, Sverre A. C. Kittelsen and Frode LindsethProductivity of Tax Offices in Norway2009Nr. 14[PDF]