­
English

Svart økonomi i Norge

Prosjektnr2411
ProsjektansvarligErling Eide
OppdragsgiverSkattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2000 - 2003 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Eide, ErlingOptimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility2003

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Shima, IsildaThe Shadow Economy in Norway: Demand for Currency Approach2005The ICFAI Journal of Monetary Economics vol III, no 1, 61-78

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, Erling, Alexander W. Cappelen and Tone OgnedalNorms and Tax Evasion2008Nr. 4[PDF]
Barth, Erling og Tone OgnedalMarkeder med svart arbeid2004Nr. 9[PDF]
Jørgensen, Øystein, Tone Ognedal og Steinar StrømArbeidstilbud når svart arbeid er en mulighet2004Nr. 2[PDF]
Simson, Kristine vonSkatteunndragelse og arbeidstilbud En empirisk analyse av arbeidstilbudet når svart arbeid er en mulighet2004Nr. 10[PDF]
Eide, ErlingEn enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer og rasjonell adferd2003Nr. 1[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dahl, Øyvind JohanArbeidsledighet og svart arbeid En empirisk analyse 1980-20032004Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Due-Andresen, KariTax evasion and labour supply in Norway in 2003: Structural models versus flexible functional form models2005Nr. 11[PDF]
Jørgensen, Øystein, Tone Ognedal and Steinar StrømLabor supply when tax evasion is an option2005Nr. 6[PDF]
Shima, IsildaThe shadow economy in Norway: Demand for currency approach2004Nr. 10[PDF]
Eide, ErlingOptimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility2003Nr. 3[PDF]