­
English

Produktivitet i spesialisthelsetjenesten

Prosjektnr2364
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverHelse- og omsorgsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.HOD1356
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2016 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i januar 2016 Frischsenteret i oppdrag å utarbeide et notat med analyser av utvikling i produktivitet i somatisk del av spesialisthelsetjenesten i perioden 1999-2014, samt grunnlaget for analyser av produktivitet innen psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Prosjektet har vært ledet av seniorforsker Sverre A.C. Kittelsen ved Frischsenteret og utført i samarbeid med Kjartan S. Anthun ved NTNU og SINTEF og Jon Magnussen ved NTNU.

Publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Anthun, K.S., S.A.C. Kittelsen, J. MagnussenProduktivitet i spesialisthelsetjenesten2016Nr. 7[PDF]