­
English

Oppdatering av analyse om produktivitet i UH-sektoren

Prosjektnr2363
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverKunnskapsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.KD 1337 Arneberg
ProsjektdeltakereDag Fjeld Edvardsen
Sverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2014 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsdepertementet skal legge frem en stortingmelding om struktur i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet (KD) deltar i sekretariatet til Produktivitetskommisjonen. I begge disse prosessene har departementet behov for kunnskap om utviklingen av produktiviteten i UH-sektoren. Den eksisterende kunnskapen (Edvardsen m.fl. 2010) bygger på data frem til 2008. Etter 2008 har det skjedd mye i UH-sektoren som taler for at denne analysen er utdatert. KD har derfor bedt forskerne bak denne rapporten om å oppdatere med nyere data.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen DF, Førsund FR, Kittelsen SaC.Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004-20132017Journal of the Operational Reseach Society 1-17[PDF] [DOI]

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A. C. KittelsenProduktivitetsanalyse av Universitets- og Høgskolesektoren 2004 - 20132014Nr. 3[PDF]