­
English

Effektivitetsstudier i offentlig sektor

Prosjektnr2362
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverFAD
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereDag Fjeld Edvardsen
Sverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2009 - 2010 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet vil det bli vurdert hvilket grunnlag dataene fra StatRes gir for å tallfeste forskjellige effektivitets- og produktivitetsmål og for å gjøre analyser gjennomført ved bruk av Frischsenterets dataprogrampakke. I del 2 av prosjektet vil en følge hvordan data flyter i systemet, og å sette inn datauttak akkurat der som svarer til den mest disaggregerte produksjonsavdeling av en type som det vil være flere av innenfor forvaltningsenheten. Rapporten er oppslag i Aftenposten 6.3.2010. En foreløpig utgave av rapporten foreligger her.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A.C. KittelsenEffektivitets- og produktivitetsanalyser på StatRes-data2010Nr. 2[PDF]