­
English

Effektivitet og produktivitetsutvikling i nordisk eldistribusjon

Prosjektnr2301
ProsjektansvarligLennart Hjalmarsson
Oppdragsgiver
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereFinn Førsund
Prosjektperiode - (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, D.F. og F.R. FørsundInternational benchmarking of electricity distribution utilities2003Resource and Energy Economics 25, 353-371

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. and Dag Fjeld EdvardsenInternational Benchmarking of Electricity Distribution Utilities2001Nr. 35[PDF]