­
English

Effektivitets- og produktivitetsstudier av høgskolesektoren

Prosjektnr2206
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverKirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet (KUF).
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereDag Fjeld Edvardsen
Prosjektperiode1999 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet skal vi analysere effektiviteten og produktiviteten i de statlige høgskolene over perioden 1994-1998 ved hjelp av dataomhyllingsmetoden (DEA). Denne metoden tar på en god måte hensyn til at høgskolene simultant produserer flere typer utdanninger og FoU. Prosjektet et en videreføring og utvidelse av SNF-rapport 14/98 ("Effektivitet og produktivitet i de statlige høgskolene").

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. FørsundDe statlige høgskolene som produsenter: Ressursbruk og resultater 1994-19992001Nr. 3[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. and Kjell Ove KalhagenEfficiency and Productivity of Norwegian Colleges1999Nr. 11[PDF]