­
English

Produktiviteten i politidistriktene

Prosjektnr2201
ProsjektansvarligFinn Førsund
OppdragsgiverRiksrevisjonen
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode1998 - 1999 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I sitt arbeid med forvaltningsrevisjon av politietaten ønsker Riksrevisjonen å benytte nyere ikke-parametriske metoder for å analysere effektiviteten og produktiviteten av politidistrikter og avsnitt. Frischsenteret vil gjennom prosjektet være rådgivere for Riksrevisjonens analyse, og bidra til å styrke Riksrevisjonens kompetanse på området. Frischsenteret vil også kunne benytte det empiriske materialet i sine analyser av kvalitetsmål i effektivitetsanalyser under Frischsenterets prosjekt 2102.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert