­
English

Effektevaluering av NAV-reformen: Effektivitet

Prosjektnr2122
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNAV
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereFinn Førsund
Ingrid M.S. Huitfeldt
Knut Røed
Prosjektperiode2007 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Som del av en større evaluering av NAV-reformen (sammenslåing/samlokalisering av Rikstrygdeverket, Arbeidsmarkedsetaten, og kommunal sosialkontor, jfr http://rokkan.uni.no/nav/) har dette delprosjektet som siktemål å undersøke om reformen har bidratt til å fremme målsettingen om bedre utnyttelse av ressursene som settes inn. Analysene er basert på data om tjenesteproduksjon (antall formidlinger, antall på tiltak osv) og ressursbruk (arbeidskraft, lokaler osv). Blant forklaringsvariablene er tidspunkt for implementering.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. og Sverre A.C. KittelsenProduktivitetsutviklingen etter NAV-reformen2014Nr. 1[PDF]