­
English

Konflikt mellom legimitet og effektivitet

Prosjektnr2101
ProsjektansvarligKalle Moene
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereVidar Christiansen
Prosjektperiode1998 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Når det gjelder offentlig politikk og forvaltning kan effektive ordninger og tiltak ha liten oppslutning i befolkningen, mens akseptable ordninger kan være ineffektive. Prosjektet prøver å integrere angrepsmåter i statsvitenskap og økonomi for bedre å forstå denne konflikten mellom effektivitet og legitimitet. Vi studerer prinsipielle sider av samspillet mellom økonomi og politikk ved å se nærmere på; 1. Hvordan rammevilkårene for offentlig politikk mest effektivt kan utformes gitt at politikken må ha majoritetsstøtte i den politiske konkurransen, 2. Utformingen av velferdsstatsordninger når støttenivået er bestemt gjennom politiske valg, 3. Hvordan økt økonomisk ulikhet påvirker viljen til omfordeling via skatter og overføringer og i hvilken forstand faktisk politikk i prinsippet kan sies å være effektiv eller ineffektiv.

Publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Moene, Karl Ove and Michael WallersteinInequality, Social Insurance and Redistribution1999Nr. 22