­
English

Pensjonsforum

Prosjektnr1912
ProsjektansvarligErik Hernæs
Oppdragsgiver
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2007 - 2018 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Pensjonsforum
Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Pensjonsforums egen webside

Prosjekter fortsetter som prosjekt 1913 Pensjonsforum fra 2019

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert