­
English

Overordnet evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltak

Prosjektnr1776
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverAID via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.Dep. ref. 22/1736-5
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Øystein M. Hernæs
Knut Røed
Prosjektperiode2022 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Arbeids- og velferdsetaten tilbyr en rekke arbeidsmarkedstiltak med hensikt å styrke deltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene har en viktig rolle i arbeidsmarkedspolitikken med å sikre høy arbeidsdeltakelse. Samtidig kan tiltakene være kostbare, og det er lite oppdatert kunnskap om hvilke effekter ulike typer tiltak har på overgang til arbeid eller utdanning for ulike grupper av tiltaksdeltakere. Dette forskningsoppdraget skal studere effektene av ulike arbeidsmarkedstiltak for ulike grupper av tiltaksdeltakere, og vurdere effektiviteten ved ulike tiltak opp mot kostnadene.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert