­
English

Arbeidskraftreserven-utredning for Sysselsettingsutvalget

Prosjektnr1771
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverArbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.Prosjekt 70310, sak 19/2811, ref ASD1147
ProsjektdeltakereAsbjørn Goul Bjerrum Andersen
Elisabeth Fevang
Herman Kruse
Simen Markussen
Knut Røed
Jia Zhiyang
Prosjektperiode2019 - 2020

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med Sysselsettingsutvalgets arbeid i fase 2 er det ønskelig a få en beskrivelse av arbeidskraftreserven: Hvor langt står de ikke-sysselsatte fra arbeidsmarkedet og hvorfor er de ikke sysselsatt?

Det er ønskelig å få en kategorisering av de ikke-sysselsatte etter hvem de er og hvor nærme eller langt fra arbeidsmarkedet de står, f.eks. ved a prøve å skille mellom friksjons- og strukturårsaker, og ulike typer strukturårsaker. Gjeme en kategorisering som kan antyde om i hvilken grad "utenforskap" (ikke-sysselsetting) skyldes helseproblemer, manglende kompetanse eller andre ting. I tillegg er det ønskelig å fordele etter demografiske kjennetegn (som f.eks. kjønn, alder, utdanning, innvandringsbakgrunn).

Problemstillingen er tenkt løst gjennom koblede longitudinelle registerdata og kan ses på som en videreføring av prosjektet Unemployment in disguise som Frischsenteret har for ASD, jf. Utkast til artikkel om "Local Labor Demand and Participation in Social Insurance Programs" av Goul Andersen, Markussen og Reed.

Sysselsettingutvalgets hjemmeside

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedGråsoner i arbeidsmarkedet og størrelsen på arbeidskraftreserven2020Nr. 1[PDF]