­
English

Flyktningers sysselsetting og trygdemottak over tid

Prosjektnr1494
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverIMDi via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.TGA4819/G 129628
ProsjektdeltakereTao Zhang
Prosjektperiode2017 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Kvalifisering og sysselsetting av flyktninger er anerkjent som en av de største integreringsutfordringene. Forskning viser en tendens til fallende sysselsetting og økt trygdemottak for enkelte grupper av flyktninger og deres familiegjenforente1 etter 5-10 års botid i Norge. Denne forskningen har hovedsakelig vært basert på analyser av kohorter av flyktninger som ble bosatt før innføringen av introduksjonsordningen i 2004. Forskningen har heller ikke inkludert variabler for mottak av andre offentlige kvalifiseringstiltak, som NAV-tiltak. Oppdragsgivernes oppfatning er at det nå er behov for og mulighet til å dokumentere hvorvidt tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet og tiltak fra NAV opplever de samme utfordringene med å opprettholde en varig tilknytning til arbeidslivet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert