­
English

Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker

Prosjektnr1493
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverUDI
Oppdragsgivers prosjektnr.17/01477
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2017 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Underholdskravet er et sentralt virkemiddel i norsk innvandringspolitikk og avgjørende for familieinnvandringen til Norge av tredjelandsborgere. Krav til underhold ved familieinnvandring har blitt endret flere ganger i årenes løp. Vi ønsker å undersøke effektene av de endringene som ble implementert i 2003 og i forbindelse med innføringen av utlendingsloven av 2008. Underholdskravet skal oppfylle flere formål. Dette prosjektet avgrenses til underholdskravets formål om selvforsørgelse og integrering.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumUnderholdskrav, familieinnvandring og integrering2021Nr. 5[PDF]