­
English

Familieinnvandring og underholdskrav

Prosjektnr1492
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverUtlendingsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereOddbjørn Raaum
Prosjektperiode2009 - 2010 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret slik at innvandrere etter asylsøknad med opphold på humanitært grunnlag møtte skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Dette prosjektet kartlegger effekter av regelendringen ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre koblet sammen på individnivå. Vi studerer om regelendringen har påvirket omfanget av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle. Videre analyserer prosjektet hvorvidt underholdskravet har hatt effekter på sysselsetting, arbeidsinntekt og avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere som kom uten ektefellen og som fikk opphold på humanitært grunnlag.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumEffekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening2010Nr. 4[PDF]