­
English

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år

Prosjektnr1423
ProsjektansvarligØystein M. Hernæs
OppdragsgiverNAV via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.ISF: 10278 NAV:17-4667
ProsjektdeltakereHarald Dale-Olsen
Øystein M. Hernæs
Hilde Lidén
Håkon Solbu Trætteberg
Prosjektperiode2018 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal frambringe kunnskap om hvordan aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år som ble innført 1. januar 2017 virker. Prosjektets første del vil bestå av ulike former for kvantitativ effektevalueringer av aktivitetsplikt. Vi skal undersøke om aktivitetsplikt påvirker sosialhjelpsmottak, sysselsetting, inntekt, utdanning, samt andre utfall. Det vil også være viktig å undersøke om aktivitetsplikt for noen kan føre til økt utenforskap. I et utvalg kommuner vil vi gjennomføre kvalitative undersøkelser: I disse kommunene vil vi i del to ta for oss ansatte på NAV-kontorer sine erfaringer, mens del tre vil bestå av intervjuer med brukerne hos NAV.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein M.Distributional Effects of Welfare Reform for Young Adults: An Unconditional Quantile Regression Approach2020Labour Economics Vol 65, August, 101818[PDF] [DOI]

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein M.Delrapport 2: Kvantitativ evaluering av innføring av plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år2021Nr. 3[PDF]