­
English

Evaluering av REFIN

Prosjektnr1422
ProsjektansvarligØystein M. Hernæs
OppdragsgiverNAV via Proba via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereØystein M. Hernæs
Tao Zhang
Prosjektperiode2018 - 2022

Prosjektbeskrivelse

Det gjennomføres et forsøk i NAV med resultatbasert finansiering av oppfølgingstiltaket, REFINO. Forsøket skal gjennomføres ved utvalgte NAV-kontor. Forsøket er en del av et forskningsprosjekt finansiert av Arbeids- og velferdsetaten. Det gjennomføres i samarbeid mellom NAV, Proba samfunnsanalyse, Institutt for samfunnsforskning og Frischsenteret. Målgruppe for forsøket er personer med behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det Arbeids- og velferdsetaten kan tilby, og som skal søkes inn på oppfølgingstiltaket.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert