­
English

Stramhetsindikator for arbeidsmarkedet

Prosjektnr1412
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverAetat Arbeidsdirektoratet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2002 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har som siktemål å utvikle en månedlig konjunkturindikator for arbeidsmarkedet i Norge, med basis i de observerte overgangsratene fra arbeidsledighet til jobb. For å komme fram til en konjunkturindikator er det nødvendig å ”luke ut” alle kilder til variasjon i denne overgangsraten som skyldes sammensetningen av gruppen ledige. I praksis innebærer dette at det må kontrolleres for individuelle kjennetegn som kan tenkes å påvirke denne overgangssannsynligheten. Prosjektet tar sikte på å utvikle en ny indikator for arbeidsmarkedets stramhet, basert på mikroøkonometriske analyser av arbeidsledighetsforløp. Prosjektet bygger på forskningsresultater generert innenfor prosjekt 1312 (forløp av arbeidsledighet), som er dokumentert i artikkelen Hvor stramt er arbeidsmarkedet? Et forslag til en ny konjunkturindikator (Økonomisk Forum nr. 3, 2001).

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, S. og Røed, K.How Tight is the Labour Market? Sources of Changes in the Aggregate Exit Rate from Unemployment across the Business Cycle2007Journal of Business cycle Measurement and Analysis Vol., 3, No. 2, 155 - 174.
Carlsen, Fredrik, Johansen, Kåre og Røed, KnutWage formation, regional migration and local labour market tightness2006Oxford Bulletin of Economics & Statistics Vol 68 (4), 423-444

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen and Røed, KnutHow Tight is the Labour Market? A Micro-Based Macro Indicator2003Nr. 9[PDF]