­
English

Arbeidsinnvandring til Norge

Prosjektnr1392
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverArbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Mari Brekke Holden
Knut Røed
Camilla Schjetlein Sundt
Lea Thanh Nga Tran
Marte Eline Ulvestad
Janis Umblijs
Prosjektperiode2010 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge. Siktemålet med avtalen er å utvikle økt kunnskap om hvilke faktorer som påvirker (i) tilgangen av arbeidsmigranter i Norge (ii) hvordan deres lønns- og arbeidsvilkår er, og (iii) hvordan arbeids¬markedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeids¬migrasjon. Forskningsspørsmålene vil bli analysert med utgangspunkt i ulike fagretninger og datakilder. Mens både sosiologer, økonomer og jurister er prosjektdeltakere, vil de empiriske studiene bygge på omfattende informasjon fra sammenkoblete registre, spørreundersøkelser og kvalitative data.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed and Pål SchøneImmigration Wage Effects by Origin2014The Scandinavian Journal of Economics vol 116(2), 356-393[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Oddbjørn RaaumImmigration and Wages: Evidence from Construction2012Economic Journal 122(565), 1177-1205[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis2014[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt og Mari Brekke HoldenAllmenngjøring i byggebransjen2015Samfunnsøkonomen vol 129(2), 68-80[PDF]
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumMigrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår2013Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-29[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedLabour Migrant Adjustments in the Aftermath of the Financial Crisis2014Discussion paper no 19, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour Migrant Adjustments in the Aftermath of the Financial Crisis2014IZA Discussion paper no 8291[PDF]
Sundt, Camilla SchjetleinDen svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet?2012Masteroppgave ved programmet Master in Economics[PDF]