­
English

Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning

Prosjektnr1391
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverArbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereTyra Ekhaugen
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Morten Henningsen
Erik Hernæs
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Lars Westlie
Tao Zhang
Prosjektperiode2004 - 2008 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette er et strategisk instituttprogram ved Frischsenteret, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet og rettet inn mot arbeidsmarkeds- og trygdeforskning. Programmet skal videreutvikle den kompetansen som er bygget opp ved Frischsenteret omkring mikroøkonometrisk analyse av befolkningens bevegelse mellom tilstander i arbeidsmarkedet. Datagrunnlager er i første rekke registerdata. Til nå har disse særlig dekket personers atferd, og vi vil nå utvide dette med informasjon om bedrifter. Blant nye problemstillinger er marginale gruppers stilling, herunder prosesser knyttet til syke- og uføreforløp, utstøtningsmekanismer, ansettelses-, oppsigelses- og permitteringsstrategier, og virkninger av sjokk og strukturendringer i næringslivet. Forskningen utvikle spisskompetanse, gi grunnlag for internasjonal publisering og bidra til nettverksbygging, rekruttering og forskeropplæring.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, Morten and Knut RøedEconomic Incentives, Business Cycles, and Long-Term Sickness Absence 2009Industrial Relations Vol. 48 (2009), 203-230.
Barth, E., B. Bratsberg, T.Hægeland and O. RaaumWho Pays for Performance2008International Journal of Manpower Vol. 29, No. 1: 8-29
Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Markus Jäntti, Tor Eriksson, and Eva ÖsterbackaNonlinearities in Intergenerational Earnings Mobility: Consequences for Cross-Country Comparisons2007Economic Journal 117(519), C72-92
Raaum, Oddbjørn, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Eva Österbacka, Tor Eriksson, Markus Jäntti, and Robin A. NaylorMarital Sorting, Household Labor Supply, and Intergenerational Earnings Mobility across Countries2007Advances in Economic Analysis & Policy 7(2)[PDF]
Røed, Knut and Elisabeth FevangOrganizational Change, Absenteeism, and Welfare Dependency2007The Journal of Human Resources Vol. 42, No. 1, 156-193

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Kjetil SørlieForeign-born Migration to and from Norway2007[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumStørre lønnsforskjeller i Norge: En følge av prestasjonslønn?2005

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutFleksibel pensjon i Norge: En AFP-ordning som motiverer til arbeid2006Økonomisk forum nr 2.
Fevang, Elisabeth og Knut RøedOmstillinger og nedbemanninger blant pleiere ­ en belastning for Folketrygden?2005Søkelys på arbeidslivet Vol. 22, No. 2

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Ellingsen, Gaute og Knut RøedAnalyse av aldersdifferensiert arbeidsgiveravgift2006Nr. 5[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Westlie, LarsThe Long-Term Impacts of Vocational Rehabilitation2008Nr. 25[PDF]
Westlie, LarsNorwegian Vocational Rehabilitation Programs: Improving Employability and Preventing Disability?2008Nr. 24[PDF]
Raaum, Oddbjørn, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Eva Österbacka, Tor Eriksson, Markus Jäntti, Robin NaylorMarital Sorting, Household Labor Supply, and Intergenerational Earnings Mobility across Countries2007Nr. 17[PDF]
Røed, Knut and Lars WestlieUnemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions2007Nr. 13[PDF]
Røed, Knut og Fevang, ElisabethOrganisational Change, Absenteeism and Welfare Dependency2005Nr. 20[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Yin, JunThe Economic Assimilation of South Asian Immigrants in Norway2009Masteroppgave, Universitetet i Oslo[PDF]
Henningsen, Morten and Torbjørn HægelandDownsizing as a sorting device. Are low-productive workers more likely to leave downsizing firms?2008Discussion Papers 543 - Statistics Norway[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2007IZA Discussion Paper No. 2872, June 2007[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedOpp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge (Up and down: Employment and welfare participation over the lifecycle among early labor immigrants in Norway)2007Integreringskart 2007, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (in Norwegian)[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Rise and Fall of Immigrant Employment: A Lifecycle Study of Labor Migrants to Norway2006[PDF]