­
English

Analysepublikasjon

Prosjektnr1382
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverStatistisk sentralbyrå
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2005 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert