­
English

Analyse av resultater for oppfølgingstiltak

Prosjektnr1379
ProsjektansvarligØystein M. Hernæs
OppdragsgiverASD via PROBA
Oppdragsgivers prosjektnr.ASD nr 18/1741
ProsjektdeltakereØystein M. Hernæs
Prosjektperiode2018 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker kunnskap om resultater av det nye anbudsbaserte oppfølgingstiltaket, sammenliknet med de tiltakene det erstattet, og med oppfølging i NAVs egen regi («Utvidet oppfølging i NAV»). Undersøkelsen skal se på overgang til arbeid for deltakerne, årsaker til resultatene og effektivitet. Det skal skilles mellom ulike typer leverandører.

Øystein Hernæs ved Frischsenteret skal bidra ved å delta i referansegruppa for prosjektet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert