­
English

Atferd og bærekraft i et nytt pensjonssystem

Prosjektnr1378
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverASD via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.18/1025
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Øystein M. Hernæs
Zhiyang Jia
Tom Kornstad
Herman Kruse
Simen Markussen
Knut Røed
Trond Christian Vigtel
Tao Zhang
Ståle Østhus
Prosjektperiode2018 - 2023

Prosjektbeskrivelse

I samarbeid med Fafo, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå gjennomfører Frischsenteret et bredt anlagt prosjekt for Arbeids- og sosialdepartementet: PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft») Avtalen dekker i første omgang perioden 2018–2021, med opsjon på forlengelse i ytterligere fire år. Innenfor denne rammen skal en rekke problemstillinger av ulik art belyses. I de to første årene vil Frischsenteret samarbeide med SSB om to temaer. Det ene er samspillet mellom pensjonering og uføretrygding, og eventuelle fiskale virkninger av økt eller redusert uføretrygding etter pensjonsreformen. Det andre temaet er virkningen på produktiviteten i bedrifter når flere eldre fortsetter og aldersstyrken derved blir eldre.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert