­
English

Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

Prosjektnr1377
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverASD via OE
Oppdragsgivers prosjektnr.ASD 1735/ Pr.nr 60016/ S.nr 17/ 3012 ANN
ProsjektdeltakereRagnhild Haugli Bråten
Lamija Delalic
Simen Markussen
Knut Røed
Ole Røgeberg
Susanna Sten-Gahmberg
Erik Magnus Sæther
Prosjektperiode2017 - 2019

Prosjektbeskrivelse

Andelen uføretrygdede under 30 år i Norge har mer enn doblet seg de siste 15 årene, og spesielt har andelen uføretrygdede med diagnoser knyttet til psykiske lidelser økt markant. Selv om unge utgjør en liten andel av det totale antallet uføretrygdede, er det av flere årsaker spesielt problematisk at flere unge blir uføre. For det første er dette problematisk for de unge uføre selv. De rammes økonomisk over en stor del av livsløpet, i tillegg til at livskvaliteten forringes ved manglende deltakelse i arbeidslivet og felleskap for øvrig. For det andre er den økende trenden i unge uføretrygdede en vesentlig samfunnskostnad. Ved at potensielle produktive arbeidstakere trer ut av arbeidsstyrken i en ung alder påføres det offentlige vesentlige kostnader i trygdeutbetaleringer, i tillegg til at samfunnet går glipp av mye verdiskapning fra individer i arbeidsfør alder. Dette er en uønsket utvikling, og dersom en vesentlig andel av de unge uføretrygdede potensielt er - eller kan bli - arbeidsføre, medfører den økte andelen uføretrygdede sløsing av samfunnets ressurser. For å kunne innføre effektive tiltak for å reversere den negative utviklingen, er det imidlertid helt sentralt å ha mer kunnskap om tilstrømmingen til uføretrygd blant unge. De siste årene har flere mulige årsaker til den økte tilstrømmingen blitt løftet frem. Foreliggende studier peker særlig på økningen i antall unge uføre med psykiske lidelser (Brage & Thune, 2015) og endringer i diagnosepraksis (Berg & Thorbjørnsrud, 2009) som potensielle drivere i uføretilstrømmingen. I dette prosjektet skal vi framskaffe informasjon om karakteristika ved unge uføre, samt veien til uføretrygd. Vil skal også undersøke nærmere betydningen av utviklingen i psykiske lidelser, endret diagnosepraksis og samspillet mellom diagnose og helsetilstand for innstrømming til uføre.

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Knut RøedBidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv?2020Søkelys på arbeidslivet Vol 37(4), 219-237[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røgeberg, OleÅrsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge2019Delrapport: Psykiske helseproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet[PDF]