­
English

Analyse av virkninger av permitterings-regelverket

Prosjektnr1374
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.16/2891-
ProsjektdeltakereNina Skrove Falch
Knut Røed
Tao Zhang
Prosjektperiode2016 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Permitteringsregelverket er regulert i norsk lov og tariffavtaler. Regelverket har gjennomgått mindre og større endringer de siste 25 årene. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsker en gjennomgang av kunnskap om virkninger av permitteringer, og en empirisk analyse av virkninger av permitteringsregelverket der man utnytter diskontinuiteten i regelverket.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bråten, Ragnhild Haugli, Aleksander Bråthen, Nina Skrove Falch, Knut RøedVirkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 12018Nr. 1[PDF]
Falch, Nina Skrove, Knut Røed, Tao ZhangVirkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 22018Nr. 2[PDF]