­
English

Evaluering av endring i varighet av dagpenger til eldre

Prosjektnr1373
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.15/1461
ProsjektdeltakereKnut Røed
Tao Zhang
Prosjektperiode2016 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Tidligere gjaldt en særordning for eldre arbeidssøkere. Denne innebar at arbeidssøkere som mottok dagpenger i det de fylte 64 år, kunne motta dagpenger helt til 67 års alder. Potensielt kunne altså enkelte arbeidssøkere motta dagpenger sammenhengende i fem år. Denne ordningen ble avviklet i 2011. Dette oppdraget skal evaluere effekter av denne lovendringen, og analysere tilpasningen til eldre arbeidssøkere etter opphøret av særreglene.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Søraa, Eyvind, Falch, Nina Skrove og Tao ZhangEvaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter2018Oslo Economics-rapport 2018-18[PDF]