­
English

Nasjonalt senter for bolig- og velferdsforskning

Prosjektnr1363
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverKMD via OsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Øystein M. Hernæs
Simen Markussen
Knut Røed
Tao Zhang
Prosjektperiode2021 - 2024

Prosjektbeskrivelse

Frischsenteret skal sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet og fem andre forskningsinstitusjoner etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold. De andre forskningsinstitusjonene er Institutt for samfunnsforskning, FAFO (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning), Nordlandsforskning, Nord Universitet og VID vitenskapelige høyskole.

Senteret vil bli etablert på NOVA på OsloMet.
- Prosjektets hovedside på OsloMet
- Regjeringens webside om tildelingen

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert