­
English

Forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsforkortningsordninger

Prosjektnr1361
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverModerniseringsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2006 - 2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert