­
English

Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen

Prosjektnr1343
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverFinansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereErik Hernæs
Simen Markussen
Knut Røed
Prosjektperiode2016 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er finansiert av Finansdepartementet og vil gi oversikt over endringer i yrkesaktiviteten etter pensjonsreformen. Hovedfokus vil ligge på en sammenligning av personer som på grunn av ulikhet i fødselsår har vært eksponert for henholdsvis gammel og ny AFP-ordning i privat sektor eller som i fravær av AFP-rettigheter har vært eksponert for henholdsvis 62 og 67 års aldersgrense for disponering av egen folketrygdpensjon. Reformen har også medført endringer for ansatte i offentlig sektor og prosjektet omfatte endringer i yrkesaktivitet etter at det ble adgang til å ta ut folketrygd fra 62, mot at retten til offentlig AFP falt bort.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, ErikYrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen2017Nr. 1[PDF]