­
English

Sysselsetting blant innvandrere over livsløpet

Prosjektnr1341
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverFinansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1.7.2002 - 31.12.2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Tilgjengelig statistikk kan si noe om yrkesdeltakelsen blant innvandrere i Norge på et gitt tidspunkt. Det foreligger imidlertid begrenset informasjon om hvordan innvandrere som kommer til Norge tilpasser seg i arbeidsmarkedet over tid. Prosjektet vil med utgangspunkt i mikrodata bestå av en empirisk studie av yrkesdeltakelsen blant innvandrere over livsløpet. Fokus for analysen er de typiske arbeidsinnvandringskohorter fra tidlig 70-tall. Det vil foretas en sammenlikning med en mest mulig lik norsk gruppe.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedLifecycle Employment and Earnings of Labor Migrants to Norway2003[PDF]