­
English

Langtidsledighet

Prosjektnr1337
ProsjektansvarligNina Skrove Falch
OppdragsgiverArbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Oppdragsgivers prosjektnr.14-5470
ProsjektdeltakereNina Skrove Falch
Knut Røed
Prosjektperiode2014 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsker bedre kunnskap om varigheten på ledighetsperioder og NAVs arbeid med langtidsledige. Med dette oppdraget ønsker departementet særlig mer kunnskap om:

- Kjennetegn ved personer med lange ledighetsperioder - arbeids- og stønadskarrierer, faktorer som påvirker overgangen til arbeid, pensjon, AAP med mer. Faktorer som leder til at enkelte går arbeidsledige i to år eller mer.
- Hvorvidt langtidsledighetsgarantien og Arbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige bidrar til overgang til arbeid.
- Bruk av avstengingsreglene for dagpengemottakere.

De tre punktene utgjør de tre delene av oppdraget.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Falch, Nina Skrove, Ragnhild Cecilie Haugen, Magnus Våge Knutsen, Knut RøedArbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige2018Nr. 4[PDF]