­
English

Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden

Prosjektnr1336
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverASD via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.14/1180-
ProsjektdeltakereKnut Røed
Prosjektperiode2014 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal få kartlagt og systematisert det som finnes av vitenskapelig forskning i Norden om effekter av innsats for å hjelpe utsatte unge til å komme i arbeid. Hovedformålet med ulike typer offentlig tiltak er at de skal forhindre langvarig utenforskap fra arbeidsmarkedet og bidra til at alle skal få mulighet til å utnytte sin arbeidsevne. Både tiltak og innsats som gir jobberfaring og/eller opplæring eller ordinær utdanning er relevante. I den komparative analysen ønsker vi å inkludere land som Tyskland, Storbritannia og Nederland i tillegg til de fem nordiske landene. En vesentlig del av arbeidet vil fokusere på å få kartlagt det som finnes av forskning på feltet i de aktuelle landene. Med innsamlet data om forskningsfunn skal vi utføre en metaanalyse ved bruk av statistiske metoder til å kombinere og sammenligne ulike uavhengige studier av samme problemstilling. På bakgrunn av resultatene og innhentet informasjon om datatilgang i ulike land skal vi lage et prosjektforslag til en nærmere evaluering av sammenlignbare tiltak i minst to nordiske land.

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, Ines, Knut Røed, Kristine von Simson, Tao ZhangEffekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa - en meta-analyse2017Søkelys på arbeidslivet Nr 3, 167-181[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, I., K. von Simson, K. Røed, T. ZhangEn komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden2016ISF Rapport nr 13[PDF]