­
English

Innvandrere i arbeid: hjelper det med arbeidsmarkedstiltak?

Prosjektnr1333
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverNAV
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2012 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette projectet vil evaluere arbeidsmarkedstiltak for ordinære arbeidsledige i norge, med fokus på ikke-vestlige innvandrere. Analyse vil dekke perioden 1993-2007, som er karaterisert av både nedgang og oppgang av konjunkturet. Vi bruker et flesibel modellapparat av typen ikke parametrisk proporsjonale hasardmdoel med diskrete fordelt uobservert heterogenitet. Vi evaluere dynamisk innlåsningseffekt ved tiltaksdeltakelse og etter-deltakelseseffekter for fire forskjellige tilak: opplærings- og kvalifiseringstiltak, lønnstilskudd, praksisplass, og tiltakskjede. Utfaller er ordinære arbeid, utdanning, trygd og ut av arbeidsmarked. I tilledgg til estimerte dynamisk effekter, vil vi i dette prosjektet vil tallfeste den totale effekten for ulike type tiltak og på ulike utfall. Vårt hovedfokus vil være på ikke-vestlig innvandrere.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert