­
English

Frafall fra videregående skole

Prosjektnr1324
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
Oppdragsgiver
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereHege Marie Gjefsen
Prosjektperiode2009 - 2009 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omhandler unge voksne og deres bevegelser i skole og arbeidsliv fra det året det avslutter grunnskolen. Fokus er på fullføring av videregående skole og hvorvidt ungdom som avslutter skolegangen tidlig lykkes i å etablere seg på arbeidsmarkedet. Grunnlaget er norske administrative registerdata for årene 1992-2007, og vi følger kohorter som avsluttet grunnskolen i perioden 1992-2002.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie GjefsenUtdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?2010Nr. 3[PDF]