­
English

Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantien

Prosjektnr1318
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverArbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2005 - (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, Inés, Knut Røed, Hege Torp, Tao ZhangVirker ungdomsgarantien?2006Søkelys på arbeidslivet Vol. 23, No. 1

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, Inés, Knut Røed Hege Torp, Tao ZhangUngdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?2006ISF rapport 2006:4[PDF]