­
English

Analyse av registerdata om Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak

Prosjektnr1317
ProsjektansvarligTao Zhang
OppdragsgiverASD og UFD
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereInés Hardoy
Hege Torp
Prosjektperiode2005 - 2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om kvalifiserings- og opplæringstiltak både for ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede. I forhold til tidligere analyser vil dette prosjektet i større grad se på bredden av tiltak i sammenheng og på hele forløpet - fra rekruttering, via fullføring, til eventuelle effekter. I tillegg vil vi se på sammenhengen mellom arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikken. Prosjektet er organisert som to delstudier. Delstudie 1 er i hovedsak beskrivende med fokus på omfang og fordeling av tiltak, rekruttering til tiltak og gjennomføring. Delstudie 2 inneholder to typer effektevalueringer: i) for ordinære arbeidssøkere, basert på statistisk forløpsanalyse; og ii) for yrkeshemmede, basert på sannsynlighetsmatching av deltagere i det aktuelle tiltak og ikke-deltagere (eller deltagere i et alternativ tiltak).

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, Ines, Knut Røed og Tao ZhangAetats kvalifiserings- og opplæringstiltak - En empirisk analyse av seleksjon og virkninger2006Nr. 4[PDF]