­
English

Undersysselsetting og deltid

Prosjektnr1315
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverArbeids- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Prosjektperiode2003 - 2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette prosjektet er å frambringe kunnskap vedrørende omfanget av og strukturen på ’uønsket deltid’, samt gi en kort drøfting av mulige forklaringer i lys av empirien prosjektet avdekker. Dette skal skje gjennom å Kombinere AKU og ulike typer registerdata. Kartlegge innstrømning til og utstrømning fra tilstanden ’uønsket deltid / undersysselsatt’ (dvs. arbeidstakere med deltid som ønsker lenger arbeidsdag) Benytte registerdata til å gi en bedre beskrivelse av deltidsarbeidende lønnstakere

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Oddbjørn Raaum og Tao ZhangUndersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge?2004Nr. 7[PDF]