­
English

Forløp av arbeidsledighet

Prosjektnr1312
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverAAD
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Erik Hernæs
Tao Zhang
Prosjektperiode1997 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekter for Arbeidsavdelingen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Vi har bygget opp en database som inneholder en beskrivelse av månedlig arbeidsmarkedstilstand for hele Norges befolkning. Denne databasen benyttes til økonometriske analyser av overganger mellom ulike tilstander i arbeidsmarkedet, slik som arbeid, arbeidsledighet, arbeidsmarkedstiltak, alderspensjon og uføretrygd (se også prosjekt 1203).

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, Knut and Zhang, TaoUnemployment duration and economic incentives - A quasi random-assignment approach 2005European Economic Review Vol. 49, 1799-1825
Røed, Knut and Nordberg, MortenTemporary Layoffs and the Duration of Unemployment2003Labour Economics Vol. 10, 381-398
Hernæs, ErikFewer in Number but Harder to Employ: Incidence and Duration of Unemployment in an Economic Upswing2001The Scandinavian Journal of Economics Vol 103, no 4
Røed, Knut og Tao ZangWhat Hides Behind the Rate of Unemployment - Micro Evidence From Norway2000Nordic Journal of Political Economy Vol 26, No. 2 143-170[PDF]
Røed, Knut, Raaum, Oddbjørn and Goldstein, HaraldDoes Unemployment cause Unemployment1999Applied Economics Vol. 31, No. 10, 1207-1218

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutHvor stramt er arbeidsmarkedet? Et forslag til en ny konjunkturindikator2001Økonomisk forum Nr. 3, 25-32[PDF]
Røed, Knut og Morten NordbergBør staten subsidiere permitteringer? En økonometrisk analyse av et naturlig eksperiment i Norge2001Søkelys på arbeidslivet Vol 18, 141-150

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, Morten og Knut RøedUtstøting fra arbeidsmarkedet og tiltaksapparatets rolle2002Nr. 2[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, Morten og Lars WestlieSamtidig bruk av Trygdeetaten, Arbeidsmarkedsetaten og Sosialtjenesten2004Nr. 1[PDF]
Eide, Christian L. WoldForholdene på arbeidsmarkedet, økonomiske incentiver og risikoen for å bli yrkeshemmet2000Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed Knut, and Zhang, TaoThe Duration and Outcome of Unemployment Spells - The Role of Economic Incentives2002Nr. 6[PDF]
Røed, Knut and Morten NordbergTemporary Layoffs and the Duration of Unemployment2001Nr. 12[PDF]
Røed, Knut and Tao ZhangLabour Market Transitions and Economic Incentives2000Nr. 15[PDF]
Hernæs, E.Fewer in Number but Harder to Employ: Incidence and Duration of Unemployment in an Economic Upswing1999Nr. 18[PDF]
Røed, K., Zang, T.What Hides Behind the Rate of Unemployment - Micro Evidence From Norway1999Nr. 7[PDF]