­
English

Nyttiggjøring av erfaringer fra evalueringer av arbeidsmarkedstiltak

Prosjektnr1311
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverArbeids- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereOddbjørn Raaum
Prosjektperiode2001 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på å oppsummere eksisterende kunnskap omkring kausale virkninger av arbeidsmarkedstiltak og å angi mulige konsekvenser for norsk arbeidsmarkedspolitikk.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Torp, Hege og Røed, KnutRiktig satsing i arbeidsmarkedspolitikken?2002Norsk Økonomisk Tidsskrift s. 167-184[PDF]