­
English

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet

Prosjektnr1308
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverArbeidsforskningsinstituttet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Elisabeth Fevang
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2008 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets siktemål er å evaluere virkningene av det såkalte kvalifiseringsprogrammet, som blir gradvis innført i Norge fra 2007. Spørsmålet som søkes besvart er om programmet bidrar til å nå målet om å få i arbeid og aktivitet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Arbeidsforskningsinsstituttet (AFI). Det empiriske grunnlaget for Frischsenterets del av prosjektet er administrative registerdata.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen and Knut RøedLeaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2016American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, S. and K. RøedLeaving Poverty Behind? The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2014IZA Discussion paper no 8245[PDF]