­
English

Merverdiavgiftsloven og vridning i offentlig tilpasning: alternative løsninger

Prosjektnr1303
ProsjektansvarligVidar Christiansen
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRaymond Lokshall
Prosjektperiode1999 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Hovedmålet med prosjektet er å vurdere alternative løsninger på konkurransevridningsproblemet som oppstår ved dagens merverdiavgiftslov. Spesielt skal det ses på et system hvor alle offentlig og private virksomheter inkluderes i merverdiavgiftssystemet. Et slikt system kan i prinsippet gi en permanent løsning på konkurransevridningsproblemet. I tilknytning til dette studeres avgiftssystemet i New-Zealand, som eksempel på et slikt system. Studien vil hovedsakelig ta for seg de teoretiske problemstillingene som et slikt system gir opphav til. Spesielt kan nevnes det prisingssystemet for tjenester som et slikt system må inneholde. Men også de praktiske sidene ved et slikt system vil bli drøftet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert